groep 5
Mayke Jansen, Willeke Niemeijer, Reina Kuik, Anke Ceelen, Dominica Smit, John Verweij, Anneloes van der Horst, Ellen Hiemstra, Robin Vorgers, Marike Tempelman


Les handvaardigheid; ‘gesnater in het water’
Vandaag leerden we schilderen met penselen en waterverf. Kleuren mengen, waarnemen, eigenschappen van vogels en overlapping kwamen aan de orde.