groep 5
Annemarie Kooistra, Willeke Niemeijer, Reina Kuik, Anke Ceelen, Dominica Smit, Anneloes van der Horst, Robin Vorgers


Les handvaardigheid; ‘gesnater in het water’
Vandaag leerden we schilderen met penselen en waterverf. Kleuren mengen, waarnemen, eigenschappen van vogels en overlapping kwamen aan de orde.