Over onze school 


SBO FACET in Zwolle

 

Wij bieden speciaal basisonderwijs aan  ruim 170 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Op dit moment hebben wij 12 groepen.
 

Wat willen wij op Facet het allerliefst? 
"Wij laten kinderen schitteren!"  voor nu en later.
Deze slogan betekent dat ons onderwijs maatwerk is en we de kinderen vooral leren, gefocust te zijn op wat ze wél kunnen.
Met zelfvertrouwen hun eigen talenten ontdekken en deze volop benutten zodat ze, ook na sbo Facet, hun weg 'schitterend' kunnen blijven vervolgen en over twintig jaar terugdenken aan de goede tijd op Facet, hun school!

Hoe doen we dat?
Het ontwikkelen van vaardigheden, kennis, attitude en deze maximaal stimuleren met betrekking tot:

Wat doen we concreet om dat te bereiken:

 1. We zorgen voor een veilig en positief schoolklimaat.

 2. We bieden stimulerende persoonlijke begeleiding.

 3. We geven vertrouwen en stimuleren zelfvertrouwen.

 4. We laten leerlingen genieten van hun talenten.

 1. We doen alles om leerlingen naar een zo hoog mogelijke uitstroom te leiden.

 2. We creeren effectieve didactische onderwijssituaties.

 3. We geven een leerstofaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling.

 4. We monitoren ontwikkelingen.

 5. We vieren successen.

 1. We stimuleren zelfstandigheid bij onze leerlingen.

 2. We hanteren activerende didactiek en begeleiding.

 3. We stimuleren leerlingen eigenaar te worden van het eigen leerproces.

 4. We spreken hoge verwachtingen uit naar leerlingen toe.

Onze kernwaarden hierin zijn:
 
•Respect voor elkaar.
•Veilige leeromgeving.
•Omgaan met eigen verantwoordelijkheden en zelfstandigheid.
•Ontwikkelen van talenten en motivatie.
•Voorspelbaarheid.

Vanuit ons "schitterende" team kwamen de volgende opmerkingen:
                                      

Wij bieden een passende plek voor kinderen met een hulpvraag op zowel didactisch als pedagogisch gebied.
Wij zoeken naar talenten, mogelijkheden en belangstellingen van kinderen. Wij zetten deze in om de kinderen (weer) succesvol te laten zijn.
Dit alles doen wij in een gestructureerde en voorspelbare leeromgeving waarbij de kinderen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en klokkijken adaptieve instructie krijgen in niveaugroepen.