Terugkoppeling nieuwsbrief Facet over MR-vergadering van 21 januari jl.
De eerste driekwartier van iedere MR vergadering is openbaar. Mocht u als ouder/ouderraad /personeelslid Facet dus even willen meeluisteren dan kan dat vanaf 18.45 uur op maandag: - 25 maart 2019 - 20 mei 2019 - 24 juni 2019 U kunt zich dan melden bij mr.sbofacet@catent.nl Graag melden minimaal 1 week voor aanvang van vergadering.
 
Afgelopen MR-vergadering (21 januari 2019) hebben wij gesproken over het schooljaarplan en het schooljaarverslag. Het Facet heeft veel gedaan en nog veel op het programma staan, mooi om te zien!  Wij hebben wat verdiepende vragen gesteld over het programma gericht op het ontwikkelen van 21eeuwse vaardigheden (zoals: hoe gaan we om met ICT?) en hebben onze zorgen geuit ten aanzien van een vervangingspool van leerkrachten. Gelukkig is hier Catent-breed ook aandacht voor. Ook hebben wij de eerste uitslag van de WMK-lijsten besproken (de enquête die u ingevuld heeft). De school krijgt gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer.  De volgende MR-vergadering gaan wij verder in op de uitkomsten van deze lijst. Wat gaat goed en wat kan (nóg) beter? Ook praten we dit overleg verder over het voedingsbeleid. Daarvoor wachten wij nu eerst het advies van een deskundige af.
 
Voortaan koppelen wij ieder overleg even kort aan u terug, maar u mag natuurlijk ook altijd langs komen op onze openbare vergadering. U bent van harte welkom!