De Nieuwsbrief van sbo Facet verschijnt regelmatig.

  
nieuwsbrief 7
nieuwsbrief 5
nieuwsbrief 6
nieuwsbrief 4
nieuwsbrief 3
nieuwsbrief 2
beslisboom 7-12 jaar
beslisboom jongste kinderen
nieuwsbrief 1 start schooljaar
activiteitenplan schooljaar 20-21