Wat is sbo

Sbo Facet is een Katholieke  school voor speciaal basisonderwijs (sbo). De kerntaak van sbo Facet is om kinderen te begeleiden die specifieke behoeften hebben waaraan de reguliere basisschool onvoldoende tegemoet kan komen. Wij zijn een school voor kinderen die door een leerprobleem en/of gedragsprobleem een leerachterstand hebben opgelopen. Wij kijken naar de behoeften van het kind, zodat het kind meer specifieke begeleiding krijgt en zich beter kan ontwikkelen.

Onze missie is: ‘Wij laten kinderen schitteren!’ Zodat elk kind ervaart: ik kan het, ik kan het zelf en ik hoor erbij.

Onze visiedoelen zijn:

  •  Kinderen met specifieke behoeften inzicht geven in hun mogelijkheden waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien.
  • Een passende leeromgeving realiseren die structuur, veiligheid en zorg biedt.
  • De kwaliteiten van het gespecialiseerde team worden intern en extern benut.
  • Ouders helpen mee met het dragen van de school.