Verschil speciaal onderwijs

Het sbo verschilt ten opzichte van het speciaal onderwijs doordat:

Wanneer er meer behoefte is aan aandacht en ondersteuning, kunnen kinderen via het regulier onderwijs, of speciaal basisonderwijs, op het speciaal onderwijs terecht.

Op het speciaal onderwijs zitten kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis, en het onderwijs is verdeeld in 4 clusters:

Cluster 1: scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn.

Cluster 2: scholen voor kinderen met communicatieve problemen, bijvoorbeeld autisme, slechthorendheid, en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen

Cluster 3: scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK), kinderen met een lichamelijke handicap (Mytylscholen), en meervoudige gehandicapte kinderen met lichamelijke handicap (tytylscholen)

Cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen