Verschil reguliere basisschool

IMG_5881Sbo Facet heeft een specifiek kenmerk: Wij werken met instructieblokken. De kinderen werken met rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling en klokkijken allemaal op hun eigen niveau.

Het sbo verschilt daarnaast opzichte van reguliere basisscholen doordat:

– De kinderen ervaren problemen met het leren

– De leerstof wordt in kleine stapjes aangeboden en veel herhaald

– De leerlingen krijgen meer tijd om de kerndoelen te bereiken

– Het onderwijs is meer afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen: bijvoorbeeld: speciale instructie, aparte hulpmiddelen, een duidelijke structuur, veel aandacht voor emotionele of gedragsproblemen.

– De groepen zijn kleiner

– Er zijn meer deskundigen op school aanwezig, bijvoorbeeld een logopedist en orthopedagoog

– Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht