sfeerfoto's facet 159

Procedure aanmelding

Onze school is niet vrij om zomaar leerlingen op te nemen. Tot de school kunnen alleen kinderen worden toegelaten als de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CCAT) van het samenwerkingsverband daartoe een toelatingsbeschikking heeft afgegeven. Met andere woorden: deze commissie beslist over de noodzaak van speciaal basisonderwijs voor de leerling. De CCAT bestaat uit een orthopedagoog, de directeur van sbo Facet, ambulant begeleider en een voorzitter. Elk kind moet door de ouders worden aangemeld bij de CCAT van het eigen samenwerkingsverband. Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij de CCAT kunt u onderstaande stappen volgen.

1. Aanmelden van uw kind bij de CCAT van het eigen samenwerkingsverband.

2. De CCAT gaat informatie over uw kind verzamelen.

3. De CCAT gaat de gegevens bestuderen.

4. De CCAT komt tot een besluit (een beschikking), of uw kind wel of niet kan worden toegelaten op een school voor speciaal basisonderwijs.

  • Positieve beschikking: u kunt uw kind kan geplaatst worden op de sbo school horende bij het samenwerkingsverband. Mocht u uw kind willen plaatsen op een andere sbo school dan wordt de afgegeven beschikking, met toestemming van de ouders doorgestuurd aan de betreffende CCAT. De verwijzende school/ instantie¬† dient te zorgen voor de aanlevering van gegevens over de leerling die de CCAT nodig heeft om tot een goed oordeel te komen.
  • Negatieve beschikking: de CCAT heeft besloten dat een sbo niet de beste plek is voor uw kind. Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

5. Na een positieve beschikking kunt u uw kind aanmelden.

Nadat ouders contact hebben gezocht met school wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt informatie over de school gegeven, worden formulieren ingevuld, de school wordt bekeken en er wordt er kennis gemaakt met de toekomstige leerkracht. Er zijn elk schooljaar drie vaste instroommomenten die vastliggen in het jaarrooster. Begin schooljaar (september), halverwege het schooljaar (januari) en na de meivakantie . Voorafgaand aan de plaatsing is een kijk -en testdag gepland zodat de nieuwe leerlingen direct goed kunnen starten.