Na het sbo

sfeerfoto's facet 121Begin groep acht worden alle schoolverlaters individueel onderzocht. Hieruit komt een IQ-score die nodig is voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.  Rond de kerst krijgen ouders een overzicht met de data van open dagen van Zwolse scholen. Na de methode- en niet-methode gebonden toetsing in januari, worden de ouders uitgenodigd voor het adviesgesprek over het voortgezet onderwijs. Met de gegevens vanuit dit gesprek kunnen ouders hun kind aanmelden op de school van hun keuze. Vanuit onze school kunnen de kinderen uitstromen naar verschillende niveaus.

Hieronder ziet een schema met de uitstroomgegevens van het schooljaar 2015 – 2016.

Uitstroomgegevens 2015-2016: totaal 25 leerlingen

Praktijkonderwijs:           7 leerlingen

Schakelklas:                       3 leerlingen

VMBO LWOO:                    10 leerlingen

VMBO KB:                            1 leerling

VMBO-T:                              1 leerling

VSO:                                      1 leerling

MAVO sportklas:              1 leerling

HAVO:                                   1 leerling