sfeerfoto's facet 145

Faciliteiten

Binnen onze school zijn de volgende faciliteiten aanwezig:

Gymzaal: 2 keer in de week krijgen de kinderen, vanaf groep 3, les van de vakleerkracht gym.

sfeerfoto's facet 059ICT: Achter in elk lokaal staan computers. Daarnaast is er een laptopkar met daarin 20 laptops. Er is een ICT-leerlijn waarin beschreven staat, welke computervaardigheden in een stamgroep geoefend worden. We hebben ook de beschikking over  5 aparte laptops, die met het programma Sprint gebruikt worden door kinderen met dyslexie.

Schoolbibliotheek: 1 keer in de 2 weken gaan de kinderen naar de schoolbibliotheek om hier hun boeken te ruilen.