SONY DSC

Brede school

Sinds 31 maart 2010 is sbo Facet een officiële Zwolse Brede school.  Er is een brede schoolsamenwerking met Sportservice, bibliotheek Zwolle, de Muzerie, Kinderopvang Breed en StadsKids. De interne coördinatie van de brede school wordt vormgegeven door Trijnie Bos en Ellen Hiemstra 

  • SportService Zwolle

SportService Zwolle organiseert o.a. het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, waaraan wij met drie teams deelnemen:

– jongens groep 5/6 – jongens groep 7/8 – meisjes Speerpunten

  • Sport als doel
  • Sport als middel
  • Sportvereniging als pijler
  • Topsport als voorbeeld

Wilt u meer weten? Klik dan hier

  • Bibliotheek zwolle 

bibliotheek zwoll

Binnen onze school hebben wij een eigen schoolbibliotheek! De leerlingen mogen een keer in de twee weken boeken lenen die ze in de klas kunnen lezen. Ook hebben alle kinderen een pasje van de bibliotheek Zwolle gekregen. Het is de bedoeling dat onze schoolbieb een wijkfunctie gaat krijgen. Wilt u meer weten? Klik dan hier

 

 

  • De Muzerie

Enkele keren per jaar bezoeken onze leerlingen voorstellingen die uitgaan van de Muzerie. U moet dan denken aan toneelvoorstellingen en films.Maar ook vinden er muzieklessen aan school plaats, zoals afgelopen jaar toen groep 6 cellolesssen kreeg. Ook dit schooljaar komen de cello’s Facet weer in! Wilt u meer weten? Klik dan hier

  •  Kinderopvang Breed

Breed - logo briefpapierKinderopvang Breed is ontstaan vanuit een ruime praktijk ervaring in de kinderopvang en brede school activiteiten. Wij bieden reguliere kinderopvang en hebben een expertise in de opvang van kinderen met een extra zorgvraag.

Bij Kinderopvang Breed bieden wij voor, tussen-  en naschoolse opvang en wij zijn geopend tijdens alle marge en vakantiedagen ook bieden wij opvang voor de kleuters van de groepen 1 en 2 tijdens de kleuterochtenden van Facet. Naast de opvang voor kinderen in de basisschool leeftijd heeft Kinderopvang Breed ook een dagopvang groep voor de allerkleinsten in de leeftijd van 0-6 jaar en peuterspeelochtenden voor peuters in de leeftijd van 2-4 jaar.

We werken binnen Kinderopvang Breed vanuit het door onszelf ontwikkelde BOS concept  (Bewust, Ontwikkeling, Stimuleren). We bieden vanuit een warme stabiele relatie uw kind aandacht en activiteiten, zodat uw kind kan groeien in zijn of haar ontwikkeling.

Wilt u meer weten? Klik dan hier of bel met ons: 06 – 31 28 14 09.

Voor een vrijblijvende rondleiding of offerte kunt u ons een e-mail sturen.

  • Stadskids

Stadskids organiseert kinderactiviteiten op en vanuit de Zwolse Brede Scholen. Dit zijn activiteiten die bijdragen aan de brede ontwikkelingskansen van kinderen.  

Wilt u meer weten? Klik dan hier