Bestuur

logo catentOnze school, sbo Facet, valt onder de stichting Catent. Catent is een stichting voor onderwijs en begeleiding, en het bevoegd gezag van 32 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo Facet en De Vonder).

Catent is een waardegestuurde stichting waarin samenwerking gezocht wordt in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Daarbij wil Catent recht doen aan diversiteit, ook aan diversiteit in sturende waarden. Wij baseren ons hierbij van oorsprong op een katholiek-christelijke grondslag en de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. Het overgrote deel van de scholen heeft dan ook een katholieke oorsprong, en een enkele school is oecumenisch. Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. Onze gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de onderwijskrachten, het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het sleutelwoord, wij hebben passie voor groei. Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’.

Voor meer informatie klikt u hier