Begrippenlijst

Op alfabetische volgorde:

Fysiotherapie op sbo Facet: De motorische ontwikkeling van een kind kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn, waar het kind hinder aan kan ondervinden in de school en/of thuissituatie. Bij deze kinderen is ondersteuning gewenst, zodat ze niet meer belemmerd worden in het dagelijks leven. De behandelindicties van schoolkinderen zijn divers.

Enkele voorbeelden:

– Onhandig of vaak struikelen, angstig in bewegen of een slechte lichaamshouding
– Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.
– Developmental Coordination Disorder (DCD)
– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Schrijfproblemen (of problemen met kleutervaardigheden zoals knippen en tekenen)
– Slechte conditie
– Sportgerelateerde klachten

Instructieblokken: In de leerlijnen die sbo Facet ontwikkeld heeft staan de concrete doelen die de school bij de kinderen wil bereiken. De hele leerlijn wordt opgedeeld in blokken. Een blok is een instructiegroep die ongeveer op hetzelfde niveau functioneert. Deze blokken lopen een half jaar. Dan volgt toetsing en plaatsing in een nieuw instructieblok.

Stamgroep: Als een kind op Facet komt, wordt het in een stamgroep geplaatst. Deze plaatsing is afhankelijk van de leeftijd, aard en ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt is dat leerlingen een didactische leeftijd van 60 maanden moeten kunnen halen (ieder schooljaar vanaf groep 3 staat voor 10 maanden onderwijs).