Ouders in school

Op onze school streven we ernaar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school en onze activiteiten. Er zijn ouders die bijvoorbeeld lid zijn van de oudervereniging, medezeggenschapsraad, of die ons helpen met de schoollunch, de bibliotheek of als luizenmoeder. Bij de schoollunch kunt u helpen met het verdelen van het eten, de borden en het bestek in kratten, en na de lunch met het afwassen. Voor de bibliotheek vragen wij ouders om te helpen met het uitlenen en weer opruimen van de geleende boeken.

Wanneer u het leuk lijkt om hierbij mee te helpen, horen wij het graag! U kunt dan contact  opnemen met de directeur,  dhr. John Verweij: 038-4234780 of directie@sbofacet.nl