Medezeggenschapsraad

Op school worden belangrijke beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat iedere dag aan uw kind wordt gegeven. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft bij veel beslissingen adviesrecht of instemmingsrecht. De MR bestaat zowel uit ouders als leerkrachten. De medezeggenschapsraad krijgt minstens twee maal per jaar de gelegenheid om met het bestuur over de algemene zaken in de school en de externe ontwikkelingen te praten. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, mits er niet over personen gepraat wordt.   Ook voor de MR zoeken we regelmatig nieuwe mensen voor de oudergeleding. Vindt u het leuk om mee te denken over klassen overstijgende zaken, reageer dan op de oproep voor nieuwe MR-leden die ongeveer jaarlijks via de nieuwsbrief zal worden gedaan.   Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met onze voorzitter, Froukje Jellesma, door te bellen naar sbo Facet, 038-4234780.

De M.R. bestaat dit jaar uit:

Reina Kuik, voorzitter, mailadres: r.kuik@catent.nl

monique

Monique Spaaij, secretaris,

remco-witteveen

Remco Witteveen, penningmeester

SAMSUNG CSC

Sonja Phijffers, lid,

SAMSUNG CSC

Willeke Niemeijer, lid.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Bij de stichting Catent is op bestuursniveau een GMR ingesteld waarin alle scholen gezamenlijk zijn vertegenwoordigd door leerkrachten en ouders. Een leerkracht, Winny Schouten,  neemt deel aan de GMR en is tevens contactpersoon en aanspreekpunt voor de MR.

winny-200x300

Winny Schouten, GMR