sfeerfoto's facet 143

Links voor ouders

  • Voortgezet onderwijs na sbo Facet

De meeste leerlingen stromen uit naar onderstaande niveaus. Klik op de links om de verschillende scholen in Zwolle te bekijken.

praktijkonderwijs
VMBO

  • Instanties

Via de sociale kaart kunt u zoeken naar organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen in heel Nederland. U vindt hier snel en eenvoudig de dienst of instelling die u zoekt. Als u nog niet precies weet wat u zoekt, kunt u in het vakje zoekterm een woord invullen.

  • Inspectie

Via de website ‘scholen op de kaart‘ van de onderwijsinspectie, krijgt u meer inzicht  in de resultaten van ons onderwijs.

Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

  • Aanvraag verlof

Om onder schooltijd toestemming voor verlof aan te vragen klikt u hier voor het aanvraagformulier.