Directie

20170512_123400

John Verweij is  directeur van sbo Facet.

Onder de kopjes leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel vindt u foto’s van het team. Het personeel bestaat uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. In een aantal groepen zijn meerdere leerkrachten werkzaam,  omdat ze parttime werken.

U kunt contact opnemen met de directie door een e-mail te sturen.