School, gym -en lunchtijden

Schooltijden:

De kinderen kunnen vanaf 8.25 uur op school komen. Vóór deze tijd is de school niet verantwoordelijk voor de kinderen en zijn het hek en de fietsenstalling gesloten.Vanaf 8.25 uur is er pleinwacht die de kinderen kan opvangen bij de taxi’s, fietsenstalling en op het plein. Om 8.40 uur, vijf minuten voor het begin van de lessen, wordt er door de pleinwacht gebeld. Vanaf groep 3 worden de kinderen door de eigen leerkracht op een vooraf afgesproken plek van het schoolplein opgehaald. Kleuters mogen vanaf 8.25 uur naar de eigen klas lopen.

Na schooltijd gaan de kinderen met de taxi, fiets of te voet weer naar huis. De school zorgt voor begeleiding bij het verlaten van de school.

Maandag            8.45-15.00
Dinsdag               8.45-15.00
Woensdag          8.45-12.30
Donderdag         8.45-15.00
Vrijdag                 8.45-15.00 (groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur)

Gymtijden:

sfeerfoto's facet 148

 

 

 

 

Groep 1/2          dinsdag

Groep 3               dinsdag en donderdag

Groep 4               dinsdag en donderdag

Groep 4/5           dinsdag en donderdag

Groep  5              maandag en dinsdag

Groep 6A            maandag en vrijdag

Groep 6B            maandag en donderdag

Groep 6/7          maandag en vrijdag

Groep 7               woensdag en vrijdag

Groep 8               woensdag en vrijdag

Praktijkgroep   dinsdag en woensdag

Schoollunch:

sfeerfoto's facet 156We vinden het als school belangrijk, dat kinderen gezond eten. Daarom hebben we één keer per week op maandag de schoollunch.  Dat doen we in twee groepen in de aula: van 12.00 uur tot 12.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur.