sfeerfoto's facet 050

Zorgstructuur en ontwikkelingsperspectief

Handelingsgericht werken

Sbo Facet kiest in het onderwijs voor de uitgangspunten van Handelingsgericht werken.

De vragen die we onszelf stellen zijn: ‘Wat heeft dit kind nodig om verder te kunnen? Hoe kan ik aansluiten op de leerling-kenmerken? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders.

Dit betekent niet dat we individueel onderwijs geven. We willen de groep als thuishaven handhaven.

Groepsoverzicht

Alle groepen op Facet werken met een groepsoverzicht. Hierop staan per kind persoonsgegevens, iq-gegevens, toets gegevens, stimulerende en belemmerende factoren, algemene en specifieke onderwijsbehoeften. Het groepsoverzicht vormt de basis voor de groepsbesprekingen die twee keer per jaar met de groepsleerkrachten, de orthopedagoog, de logopediste en de intern begeleider gehouden worden. In deze bespreking ontstaat de aanzet tot verschillende groepsplannen. Ook worden leerlingen gesignaleerd die voor een multidisciplinaire leerlingbespreking in aanmerking komen.

Ontwikkelingsperspectief

Aan de hand van het groepsoverzicht, de instructieblokgegevens, het IQ en andere bepalende ontwikkelingsfactoren stelt sbo Facet van iedere leerling vanaf groep 4 een prognose (ontwikkelingsperspectief) op. We  voorspellen welk niveau het kind volgens ons zou moeten kunnen bereiken aan het eind van groep 8. We kunnen zo ook bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs deze leerling dan zou moeten gaan. We hebben hierbij hoge verwachtingen om het maximale uit iedere leerling te kunnen halen. Twee keer per jaar, bij het rapport gesprek, wordt met de ouders besproken hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van de gestelde prognose. Zodra twee keer geconstateerd wordt dat de leerling buiten de pas gaat lopen, wordt de prognose bijgesteld.