sfeerfoto's facet 074

Personele ondersteuning binnen sbo Facet

We  hebben personeel dat geschoold is op diverse gebieden,  waardoor we in staat zijn uw kind een compleet aanbod te geven  binnen de veiligheid van de school.

  • Logopedie
  • Fysiotherapie
  • Interne begeleiding
  • Orthopedagogiek
  • Remedial Teaching
  • Ambulante begeleiding
  • Leerkrachtondersteuners
  • Schoolmaatschappelijk werk