Een dag op sbo Facet

Hoe ziet een dag op sbo Facet eruit? Klik hier voor het filmpje!

Om 8.45 uur begint de school. Om 8.40 uur wordt er gebeld op het plein, de leerkrachten komen naar buiten om de kinderen op te halen op een vaste plek, en gaan daarna naar binnen. De kinderen beginnen allemaal in de stamgroep, bij de eigen leerkracht.

meer informatie stamgroep…

Om 8.45 uur is er nog tijd om wat te vertellen in de kring. Om 8.55 uur beginnen de blokken (instructieblokken). Dit is specifiek voor onze school. Veel methodes uit het regulier basisonderwijs zijn minder geschikt voor kinderen in het sbo. Op sbo Facet zijn in de afgelopen jaren eigen leerlijnen en methodieken ontwikkeld voor rekenen, lezen (technisch en begrijpend), spelling en klokkijken, zodat elk kind op zijn eigen niveau kan werken. De kinderen gaan elke dag, op vaste momenten, naar de groepsdoorbroken instructiegroepen. Elke dag is de volgorde van de blokken hetzelfde, dit zorgt voor veel rust, structuur en duidelijkheid.

verhaal dennis

    – meer informatie instructieblokken…

’s Middags gaan de kinderen weer naar hun stamgroep. Daar blijven ze de rest van de dag. De volgende vakken worden in de stamgroep aangeboden:

– Mondelinge taal: taaltrapeze
– Expressievakken: muziek, handvaardigheid, tekenen
– Sociaal-emotionele vorming: Kanjertraining, Marietje Kessels Project, gezond gedrag en sociale redzaamheid
– Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeersonderwijs
– ICT: woordenschat oefenen en ICT vaardigheden
– Bewegingsonderwijs
– Schrijven
– Stillezen
– Voorlezen
– Ruimtelijke oriëntatie
– Boeken lenen in de schoolbibliotheek
– Engels (in de bovenbouwgroepen)

sfeerfoto's facet 155De kinderen hebben twee keer op een dag pauze, er wordt op school gegeten en gedronken, en daarna gaan ze naar buiten. Ook wordt er 1 keer in de week, voor alle groepen, een gezonde schoollunch aangeboden door de school. Er wordt gezellig aan tafel gegeten, en kinderen worden zich bewust van gezond en ongezond eten.