Spelling

sfeerfoto's facet 141Net als met technisch lezen wordt op sbo Facet voor spelling gewerkt met de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van drs. José Schraven. Deze methodiek is vanuit de praktijk op sbo Facet (voorheen sbo De Schalm) door drs. Schraven ontwikkeld. Zij was destijds de orthopedagoog van de school. Uit onderzoek is gebleken dat de methodiek zeer succesvol is, met name voor leerlingen die moeite hebben met het lezen en spellen.