Technisch lezen

Op Facet wordt in de kleuterbouw gewerkt aan voorbereidende leesoefeningen (Pictolezen en klankgebaren) in niveaugroepjes.  Vanaf groep 3 wordt in instructiegroepen gewerkt met de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van drs. José Schraven. Deze methodiek is vanuit de praktijk op sbo Facet (voorheen sbo De Schalm) door drs. Schraven ontwikkeld. Zij was destijds de orthopedagoog van de school. Uit onderzoek is gebleken dat de methodiek zeer succesvol is, met name voor leerlingen die moeite hebben met het lezen en spellen.

Natuurlijk besteden wij, naast het technisch lezen, ook aandacht aan het begrijpend lezen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Tekstverwerken.