Begrijpend lezen

sfeerfoto's facet 103Naast het instructieblok technisch lezen, is er een apart blok begrijpend lezen. Elke woensdag en donderdag besteden we hier aandacht aan. Alle leerlingen die al voldoende kunnen lezen worden ingedeeld op hun eigen niveau.

We gebruiken hiervoor een methode: Tekstverwerken.  In iedere les staat één leerdoel centraal. Dat zorgt, samen met de leerzame vragen, voor duidelijkheid voor de leerling en leerkracht. De leesteksten motiveren en de instructie is beperkt en duidelijk. We leren de kinderen door middel van leesstrategieën de tekst beter te begrijpen.