P1120448

Schoolontwikkeling

Onze school blijft zich voortdurend ontwikkelen. Elk schooljaar worden er met het team speerpunten opgesteld. Daarna maken de leerkrachten die in deze werkgroepen zitten een jaarplan, waarin duidelijk wordt beschreven welke stappen ondernomen moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken.